Czy wentylacja przestrzeni między podbitką okapu a dachem jest konieczna?

Wpływ podbitki na dachy strome

Okapy na stromych dachach często są zabezpieczone od spodu podbitką, wykonaną z drewnianych, plastikowych lub blaszanych listew. Funkcją podbitki jest nie tylko estetyczne zakrycie widoku krokwi i dolnej części pokrycia. W dachach bez sztywnego pokrycia, podbitka chroni również membrany dachowe przed degradacją spowodowaną promieniowaniem UV.

Podbitek nie jest stosowany, gdy wystające końce krokwi są oszlifowane lub dekoracyjnie wyprofilowane i pokryte z góry gładkimi deskami nasączonymi bezbarwnym lub kolorowym impregnatem. W pozostałych przypadkach okap jest zabezpieczany od dołu podbitką, która jest zamontowana prostopadle do ściany domu lub równolegle do krokwi.

Wentylacja zamkniętej przestrzeni podbitki

W przypadku, gdy dach ma sztywne pokrycie z desek lub wodoodpornych płyt wiórowych, konieczność pozostawienia otworów wentylacyjnych w podbitce jest niepodważalna.

W takich dachach między ociepleniem a sztywnym pokryciem należy zachować kilkucentymetrową szczelinę wentylacyjną, a miejsce dopływu powietrza do niej znajduje się tuż nad górnym brzegiem ściany domu. Brak otworów wentylacyjnych w podbitce uniemożliwiłby przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej. Powietrze nie mogłoby usuwać wilgoci, która przenika razem z ciepłem z wnętrza domu na zewnątrz przez wełnę mineralną. Brak odpowiedniej wentylacji doprowadziłby do wilgotności ocieplenia i spadku jego izolacyjności termicznej, a następnie do biologicznego rozkładu drewnianej podbitki i krokwi dachowych.

Mniej oczywistym wydaje się potrzeba pozostawienia otworów wentylacyjnych w podbitce, gdy wstępne krycie dachu stanowi wysokoprzepuszczalna membrana dachowa. W takim przypadku między membraną a wełną mineralną nie zostaje pozostawiona szczelina wentylacyjna, ponieważ wilgoć z wnętrza domu może przenikać przez membranę do otoczenia bez żadnych szkodliwych skutków, nawet jeśli ocieplenie bezpośrednio styka się z nią.

Jednak nawet w tym przypadku lepiej unikać pozostawienia zamkniętej przestrzeni między pokryciem dachu a podbitką bez wentylacji. Zmiany wilgotności i temperatury powietrza w ciągu roku mogą prowadzić do wilgotności tych obszarów, co może mieć negatywny wpływ na krokwie i podbitkę, zwłaszcza jeśli są one wykonane z drewnianych listew boazeryjnych.

Teoretycznie wilgoć z przestrzeni między podbitką a pokryciem dachu powinna wydostać się na zewnątrz przez przepuszczalną dla pary wodnej membranę, ale w praktyce może się tak nie stać, a powietrze może pozostać nieruchome. Dlatego dobrze jest pozostawić otwory wentylacyjne w podbitce i w ten sposób zapewnić cyrkulację powietrza.

Otwory wentylacyjne w podbitce

Otwory wentylacyjne w podbitce można wykonać na różne sposoby. W drewnianych listwach najczęściej wykonuje się okrągłe otwory, które są osłaniane kratkami. Szczeliny w kratkach powinny być pokryte siatką, najlepiej metalową, aby osy i inne owady nie mogły przedostać się między podbitkę a pokrycie dachu. W przypadku podbitek wykonanych z listew metalowych lub plastikowych, specjalnie perforowane elementy systemowe służą do wentylacji.

W niektórych systemach podbitek, elementy wentylacyjne mają postać podłużnych szczelin, które również są osłonięte siatką, chroniącą wnętrze dachu przed owadami.

Liczba otworów wentylacyjnych będzie zależeć od tego, czy mają one umożliwiać przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej między ociepleniem a sztywnym pokryciem dachu, czy tylko zapewniać wentylację przestrzeni okapu, zamkniętej między podbitką, pokryciem dachowym i ścianą domu.

W pierwszym przypadku kratka lub element wentylacyjny powinien występować co najmniej raz na każdą parę krokwi. W drugim przypadku mogą być one mniej liczne, wystarczy nawet co trzecia para krokwi.

Podczas wentylacji zamkniętej przestrzeni podbitki ważne jest, aby oddalone od siebie otwory wentylacyjne obejmowały całą przestrzeń pod okapem. Nie ma problemu, gdy podbitka jest zamocowana prostopadle do ściany domu.

Jednak gdy podbitka jest równoległa do nachylenia połaci dachu, sytuacja komplikuje się, ponieważ zamknięta przestrzeń podbitki jest podzielona przez krokwie na osobne części.

Aby zapewnić wentylację za pomocą oddalonych od siebie otworów wentylacyjnych, można je połączyć, na przykład przez wiercenie otworów o średnicy około 3 cm w końcach krokwi. Powinny być one wykonane w połowie wysokości przekroju krokwi, aby nie osłabiały ich wytrzymałościowo.

Wnioski

Pozostawienie przestrzeni wentylowanej między podbitką a połacią dachu ma istotne znaczenie dla zachowania prawidłowych warunków w dachu. Bez odpowiedniej wentylacji może dojść do zawilgocenia ocieplenia, degradacji drewnianych elementów oraz pogorszenia izolacyjności termicznej. Otwory wentylacyjne w podbitce są skutecznym sposobem zapewnienia cyrkulacji powietrza i utrzymania optymalnych warunków w dachu.

Warto pamiętać o konieczności stosowania odpowiednich materiałów i technik montażu podbitki, aby zapewnić jej trwałość i skuteczność. Regularna konserwacja i monitorowanie stanu podbitki oraz otworów wentylacyjnych są również ważne, aby zapobiegać ewentualnym problemom i utrzymać dach w dobrym stanie przez wiele lat.