Jak wybrać poszycie dachowe z uwzględnieniem liczby łat i kontrłat? Od czego zależy ilość łat i kontrłat używanych do pokrycia dachowego? Przy wyborze rodzaju poszycia dachowego należy wziąć pod uwagę konkretne parametry geometryczne oraz wagę materiału wykończeniowego. Te czynniki determinują odległość pomiędzy elementami konstrukcji nośnej dachu. Rozstawienie łat i kontrłat powinno być dobierane zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie lub zaleceniami producenta materiału, który zostanie użyty do pokrycia. Znając odległości między poszczególnymi elementami rusztu, możliwe jest dokładne obliczenie liczby potrzebnych przekrojów drewnianych. Zalecany rodzaj poszycia dachowego Pełne deskowanie, wykonane z płyt drewnopochodnych lub desek, jest najczęściej stosowane jako podłoże dla materiału wykończeniowego na dachu. Jest to szczególnie powszechne na połaciach pokrytych blachą lub gontem bitumicznym, a także na dachach o niskim kącie nachylenia (poniżej 20°). Sztywne poszycie jest również stosowane w przypadku skomplikowanych konstrukcji dachowych o wielu załamaniach i skomplikowanym układzie połaci. Ciągłe deskowanie daje ochronę przed przeciekaniem wody oraz ułatwia dekarzom poruszanie się po dachu podczas montażu ostatecznego pokrycia. Wybór pomiędzy sztywnym poszyciem a rusztem z łat Decyzja dotycząca wyboru między sztywnym poszyciem a rusztem z łat zależy od kilku czynników, a przede wszystkim od projektu domu. Ogólnie przyjęto, że pełne deskowanie nie jest wykonywane pod poszycie z dachówek. Zalecane jest natomiast przy pokryciach dachów blachą płaską lub nowoczesnymi materiałami bitumicznymi. Jeśli planowane jest ułożenie pokrycia z blachy trapezowej, lepiej jest zastosować podkonstrukcję z łat i kontrłat. Łaty i kontrłaty - podstawowe informacje Łaty i kontrłaty to drewniane listwy o kształcie prostokątnym lub kwadratowym. Służą do utworzenia rusztu, na którym opiera się poszycie dachu. Oba rodzaje...